ร่วมกิจกรรม Networking Cocktai

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Networking Cocktail Franco-Thai Chamber of Commerce

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ ร่วมกับคณะกรรมการ YEC และผู้ร่วมโครงการการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าฯ รุ่นที่ 11 ร่วมกิจกรรม Networking Cocktail ซึ่งจัดขึ้นโดย หอการค้าฝรั่งเศส–ไทย ณ สมาคมฝรั่งเศส เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →