ประชุมระดมความคิดเห็น “เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนด้วย EPA ไทย-เกาหลีใต้”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนด้วย EPA ไทย-เกาหลีใต้”

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนด้วย EPA ไทย-เกาหลีใต้” ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement :EPA) ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้อง Convention 3 โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นโดย กรมเจรจาการระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผลกระทบของความตกลงดังกล่าวต่อไทย

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →