STeP ผสานพลัง หอการค้าเชียงใหม่ เปิดหลักสูตร EX-CHAM

STeP ผสานพลัง หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดหลักสูตร EX-CHAM : The Signature of Unique Executive Program (1st Mission)

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดหลักสูตร EX-CHAM : The Signature of Unique Executive Program เพื่อยกระดับศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ด้วยทักษะผู้นำ 6 Missions สำคัญสำหรับภาคธุรกิจในปัจจุบัน ได้แก่ 1) ถอดรหัสการบริหารองค์กรนวัตกรรม 2) เสริมแกร่งธุรกิจสำหรับเจ้าของกิจการ 3) คัมภีร์การเจรจาธุรกิจและมารยาท และ 4) เปิดโลกการเรียนรู้เรื่องไวน์ โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงระดับประเทศ สู่การเป็นผู้นำที่แตกต่าง และเหนือกว่าผู้นำทั่วไปด้วยศาสตร์ความรู้หลากหลายมิติ โดยมี นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และที่ปรึกษาโปรแกรม Ex-cham พร้อมด้วย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการโปรแกรม EX-CHAM ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

โดยหลักสูตร EX-CHAM ได้เริ่มสัปดาห์แรกด้วย Mission ที่ 1 ถอดรหัสการปั้นองค์กรนวัตกรรม Decoding the Success Factors of Innovative Organization ถอดรหัสการบริหารองค์กรนวัตกรรม พร้อมเทคนิคการปั้นสตาร์ทอัพและการบริหารคนรุ่นใหม่ในองค์กร โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายถอดองค์ความรู้ อีกทั้งแชร์ความรู้กลไก 9 รหัสคีย์ลับในการปั้นองค์กรนวัตกรรม

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →