หอการค้าฯ ร่วมพิธีเปิดตลาด อบจ.”Charming Night Market”

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมงานตลาด อบจ. “Charming Night Market” ณ ลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โดยกิจกรรม งานตลาด อบจ. “Charming Night Market” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงกลุ่มสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการ ให้สามารถฟื้นฟูกิจการของตนเองได้และต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.