สัมมนา“การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานสัมมนาโครงการ “การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ : โจทย์ที่ท้าทายของรัฐบาลใหม่”

วันที่ 21 กันยายน 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ ร่วมงานสัมมนาโครงการ “การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ : โจทย์ที่ท้าทายของรัฐบาลใหม่” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา นอกจากนี้ นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ ได้ร่วมเสวนาในงานครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการ หน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงโจทย์ที่ท้าทายของรัฐบาลใหม่ ณ โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →