ร่วมพิธีเปิดโครงการ YPC Chiang mai

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 กันยายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC นายสุกฤษ กระแสสุขกรรมการรองเลขาธิการและนายนเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่” หรือ Young Public and Private Collaboration Chiangmai (YPC) Chiangmai ณ ห้องประชุมบอลลูม ชั้น 2 อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้นำรุ่นใหม่ในภาครัฐและภาคเอกชนสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราชการตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถ ความรู้ และทักษะ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยการพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาจังหวัด

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →