ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 4

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

วันที่ 5 กันยายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ณ ห้องพิณทอง ชั้น 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของกรมส่งเสริมฯ ไปเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 และเป็นแนวทางในการยกระดับบทบาทของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →