พิธีเปิดกิจกรรมการทดสอบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Cross Border Logistic

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการทดสอบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Cross Border Logistic (O2O CEBC)

วันที่ 5 กันยายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมการทดสอบตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Cross Border Logistic (O2O CEBC) ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรม Chiang Mai Orchid

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การค้าขายแบบ C2C แก่ผู้ประกอบการภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2566 เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับกระบวนการส่งออกสินค้าไปตลาดจีนด้วยช่องทาง Cross Border E-Commerce และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้ประกอบการที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →