ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการใช้ Soft Power

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโจทย์บูรณาการ “การใช้ Soft Power เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการ Workation (Best Destination for Workation)

วันที่ 13 กันยายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโจทย์บูรณาการ “การใช้ Soft Power เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการ Workation (Best Destination for Workation) เพื่อดึงดูดให้ต่างชาติมาใช้จ่ายในประเทศไทยเพิ่มขึ้น” กับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →