ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 23 กันยายน 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการ นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุลกรรมการนายทะเบียน และนายนเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ หมูอินเตอร์ จังหวัดลำพูน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →