ต้อนรับ คณะหลักสูตร TEPCIAN 3

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ คณะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน รุ่นที่ 3

วันที่ 9 กันยายน 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการ นายชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์ รองประธานกรรมการ นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC นายภานุพงศ์ ใจรักษา กรรมการเลขาธิการ YEC ร่วมให้การต้อนรับ คณะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการเทพเซียน 3 เชียงใหม่สัญจร (TEPCIAN 3) พร้อมทั้ง นายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการ ยังร่วมเสวนาในหัวข้อ “การค้าการลงทุนไทย- จีนในเขตภาคเหนือของไทย” ณ ห้องอาหาร TULOU Restaurant (ภัตตาคารตูสู่) จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →