งาน Multi-Chamber Networking Night in Chiangmai

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Multi-Chamber Networking Night in Chiangmai

วันที่ 14 กันยายน 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ นางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเหรัญญิก และนายสาธิน เชื้อเจ็ดตน รองประธานกรรมการ YEC ร่วมเป็นเกียรติในงาน Multi-Chamber Networking Night in Chiangmai ซึ่งจัดขึ้นโดย หอการค้าสิงคโปร์-ไทย ณ ห้อง Convention 3 โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →