กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่”

📢 เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy 💡

หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาชนทั่วไป” ✨

ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่”

โดย นางสาวสร้อยทับทิม มัณยานนท์ กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

⏰วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 19.00-20.00 น.

📱ผ่านช่องทางออนไลน์

https://mmooc.info/ccaday6?openExternalBrowser=1

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →