กิจกรรมการนำเสนอโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการนำเสนอโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเขียงใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการ นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC ร่วมกิจกรรมการนำเสนอโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเขียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสบรรจุในแผ่นการพัฒนาจังหวัดในรูปแบบ Pitching ต่อนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารจากส่วนงานราชการและเอกชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ (YPC Chiangmai)

นอกจากนี้ นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณ และร่วมพิธีปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมบอลลูม ชั้น 2 อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →