ให้การต้อนรับ ธนาคารประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองประธานกรรมการ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์,นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์, นายอาคม สุวรรณกันธา ) นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ และนายภานุพงศ์ ใจรักษา กรรมการเลขาธิการ YEC หอการค้าฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารธนาคารประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ทั้งนี้ เพื่อประชุมหารือ รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความร่วมมือต่างๆ ระหว่างองค์กร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →