ร่วมเป็นกรรมการการแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ รองประธานกรรมการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Fin. ดี We Can Do (Fin.ดีฯ) ซึ่งจัดขึ้นโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบ่มเพาะความรู้ทางการเงินและทักษะที่จำเป็น โดยมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะทางการเงินที่ดี ให้แก่เยาวชนอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 221 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →