ร่วมงานแถลงข่าวเศรษฐกิจ การเงินภาคเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ พร้อมด้วย นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC ร่วมกับ คณะกรรมการ YEC ร่วมงานแถลงข่าวเศรษฐกิจ การเงินภาคเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (ธปท. สภน.) ณ อาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ทั้งนี้ จากการรายงาน โดย นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้มีการสรุปไว้ ดังนี้ ในไตรมาส 2 ปี 2566 เศรษฐกิจภาคเหนือปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน รายได้เกษตรกรขยายตัวจากด้านผลผลิตเป็นสำคัญ ขณะที่ราคายังอยู่ในระดับสูง ผลผลิตอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นตามการผลิตในหมวดอาหาร เครื่องดื่ม และชิ้นส่วนยานยนต์ การท่องเที่ยวปรับดีขึ้นโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งตลาดแรงงานที่ปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลช่วยให้การบริโภคและการลงทุนปรับตัวดีขึ้น ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปรับลดลงจากไตรมาสก่อน จากหมวดอาหารสดและหมวดพลังงาน เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ปรับลดลง

โดยแนวโน้มในไตรมาส 3 ปี 2566 ได้มีการคาดว่าอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยปรับดีขึ้น นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวตามความต้องการของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้ตลาดแรงงานยังมีทิศทางที่ดี อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรกรที่ชะลอลงและรายได้นอกภาคเกษตรที่พื้นตัวช้า รวมทั้งค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง เป็นปัจจัยกดดันการบริโภคและการลงทุน ในส่วนของประเด็นที่ต้องติดตาม คือความเสี่ยงจากปริมาณฝนที่ลดลงจากภาวะเอลนีโญ การฟื้นตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ และความเชื่อมั่นที่อาจถูกกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →