ร่วมงานสัมมนาวิชาการ “ยกระดับเศรษฐกิจเหนือ คว้าโอกาสบนโลกแห่งความท้าทาย”

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ พร้อมด้วย นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC ร่วมกับ คณะกรรมการ YEC ร่วมงานสัมมนาวิชาการแบงก์ชาติ สำนักงานภาคเหนือ ประจำปี 2566 “ยกระดับเศรษฐกิจเหนือ คว้าโอกาสบนโลกแห่งความท้าทาย” ณ อาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนในภาคเหนือ ได้รับฟังและรับทราบทิศทางเศรษฐกิจการเงินและนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งรับฟังมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการเศรษฐกิจภาคเหนือในปัจจุบันและอนาคตและแนวทางการปรับตัวอย่างเป็นรูปธรรมผ่านมุมมองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →