ร่วมงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ ร่วมงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุม คอนเวนชั่น 1-2 ชั้น 2 โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai

โดยกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของโครงการออกแบบพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยเฉพาะความเป็นมาของโครงกร วัตถุประสงค์ของโครงการ อาทิ การพัฒนาขยาย ขีดความสามารถ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการรองรับ ปริมาณจราจร ทางอากาศ และผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 16.5 ล้านคนต่อปี ในระดับมาตรฐานสากล เป็นต้น ขอบเขตในการดำเนินงานของโครงการ ประโยชน์ของโครงการ และแผนพัฒนาการดำเนินโครงการในระยะต่อไป

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →