งาน สีสันอัตลักษณ์ ประเพณี วิถีชาติพันธุ์ : โล้ชิงช้า “แย้ขู่อ่าเผ่ว” Yaerkuq Aqpoeq

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งาน สีสันอัตลักษณ์ ประเพณี วิถีชาติพันธุ์ : โล้ชิงช้า “แย้ขู่อ่าเผ่ว” Yaerkuq Aqpoeq ซึ่งเป็นงานเทศกาล ที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณเทพธิดา”อื่มซาแยะ “ผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร ให้มีความเจริญงอกงาม และถือเป็นการให้เกียรติสตรีชาวอาข่า ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →