โครงการเสวนา “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ผู้แทนหอการหอค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ YEC ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการเสวนา “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “โอกาสการพัฒนาสินค้า Future food เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ” ณ โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ทำให้แนวโน้มธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป และรองรับความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในการเร่งปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้ทันต่อกระแสเมกะเทรนด์ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกแนวโน้มบริบทการค้าระหว่างประเทศ และการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →