แถลงข่าว “ภาคีเครือข่ายเชียงใหม่ร่วมใจขจัด PM 2.5 และลดโลกร้อน”

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าว “ภาคีเครือข่ายเชียงใหม่ร่วมใจขจัด PM 2.5 และลดโลกร้อน”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ และนายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ ร่วมงานแถลงข่าว “ภาคีเครือข่ายเชียงใหม่ร่วมใจขจัด PM 2.5 และลดโลกร้อน” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


โดยทางภาคีเครือข่ายฯ ได้มีการแถลง ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ฝุ่นควัน PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน ที่เกิดจาก “การเผาไร่ข้าวโพด” เป็นส่วนใหญ่นั้น และยังรวมถึง การเผาป่าหรือการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาคือการตัดวงจรการที่ต้องเผาไร่ ข้าวโพด และสร้างวิธีที่ช่วยกำจัดซากไร่ข้าวโพดให้รวดเร็ว นั่นคือการเก็บรวบรวมและนำมาอัดเป็นชีวมวลอัดเม็ด เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการจัดการไร่ข้าวโพดโดยไม่ต้องเผา และจะช่วยลดปัญหา PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดทางภาคเหนือได้ อย่างมีนัยยะสำคัญอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ทางภาคีเครือข่าย ยังมีความตั้งใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหา ฝุ่นควัน PM 2.5 รวมถึงภาวะโลกร้อนโดยการนำคาร์บอนเครดิตที่เกิดจาก กิจกรรมการช่วยลดโลกร้อนจากภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร ภาคการดูแลป่าไม้ ภาคอุตสาหกรรม และภาคพลังงาน มาช่วยสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การนำเงินจากธุรกิจการขายคาร์บอนเครดิตมารับซื้อเศษของเสียจากเกษตรเพื่อนำไปผลิตเป็นชีวมวลอัดเม็ดทดแทนถ่านหิน ทำให้สามารถช่วยลดปัญหาโลกร้อนและปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีนัยสำคัญ ปริมาณคาร์บอนเครดิตที่เหลือยังสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนนิวทรัลทางการเกษตร เช่น กาแฟ ลำไย มะม่วง เป็นต้น เพื่อส่งออกต่างประเทศที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์คาร์บอนนิวทรัลทางการเกษตรอย่างสูงในปัจจุบัน ทำให้จังหวัดเชียงใหม่สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →