สัมมนา-สัญจร ครั้งที่ 2/3 จังหวัดเชียงใหม่ “ภัยในตลาดเงิน และ ภัยในตลาดทุน”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ ร่วมงาน สัมมนา-สัญจร ครั้งที่ 2/3 จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ “ภัยในตลาดเงิน และ ภัยในตลาดทุน” จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งปัน ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนแนวทางป้องกันและการเยียวยา ณ สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →