ร่วมพิธีเปิด งานแสดงสินค้าเพื่อทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์กาแฟ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานแสดงสินค้าเพื่อทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์กาแฟที่ได้รับการพัฒนา ภายใต้งานนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 ณ ศูนย์ประชุมและจำหน่ายสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้ โครงการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค ระยะที่ 2 (Lanna Coffee Hub Phase Il) กิจกรรมการฝึกอบรมเทคนิคการสร้างและพัฒนาแบรนด์ (Branding) และเทคนิคการแปรรูปผลผลิตกาแฟภายหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนา กาแฟพรีเมียมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน

ร่วมเสวนา แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →