ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มิติไมซ์ มิติใหม่ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มิติไมซ์ มิติใหม่ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ณ ห้องชวนชม B10 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย และนำไปสู่การพัฒนาแผนกลยุทธ์การส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพื่อสร้างงานที่มีศักยภาพและตามอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่โดยใช้เวทีไมซ์ ในการขับเคลื่อนและเพื่อพัฒนาแนวทางการสนับสนุนงานไมซ์และงานเทศกาลในพื้นที่ให้เติบโตในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →