ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มิติไมซ์ มิติใหม่ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มิติไมซ์ มิติใหม่ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ณ ห้องชวนชม B10 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย และนำไปสู่การพัฒนาแผนกลยุทธ์การส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพื่อสร้างงานที่มีศักยภาพและตามอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่โดยใช้เวทีไมซ์ ในการขับเคลื่อนและเพื่อพัฒนาแนวทางการสนับสนุนงานไมซ์และงานเทศกาลในพื้นที่ให้เติบโตในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.