ร่วมการบรรยายพิเศษ”การสร้างสรรค์งานศิลป์ วิชาการศิลปะ”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการบรรยายพิเศษจากศิลปินแห่งชาติ ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์งานศิลป์ วิชาการศิลปะ”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวสุธิดา แซ่เตี๋ยว กรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสร้างสรรค์งานศิลป์ วิชาการศิลปะ” โดย ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของศิลปินแห่งชาติ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านประติมากรรมและจิตรกรรมให้แก่สาธารณะ ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →