พิธีเปิดงาน Amazing Thai Taste Festival

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “Amazing Thai Taste Festival” ซึ่งจัดขึ้นโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใ

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับการใช้ Soft Power ด้านอาหารมาต่อยอดให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารไทย ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เปิดประสบการณ์ การท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้ความเป็นเมืองหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้เป็นกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนที่เป็นแหล่งวัตถุดิบของอาหาร ขยายระยะเวลาการพำนัก และกระจายรายได้จากการใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง อันจะเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในพื้นที่จัดงาน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →