พิธีเปิดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองประธานกรรมการ (นายสมชาย ทองคำคูณ,นายชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์,นายบรรจบ สุนทรสวัสดิ์) นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC และนายนพ อนุรุทธิ์เนตรศิริ กรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการ YEC ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “BCG Creative Lanna” ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการทำงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยภายในงานได้มีการรวบรวมสินค้าของหน่วยงาน องค์กร และชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 800 คูหา ใน 10 โซน เพื่อสร้างโอกาสการเข้าสู่ตลาดและขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการ ประกอบด้วย โซน 1 Lanna Coffee Hub & Northern Food Valley, โซน 2 Lanna Crafts & Folk Art “เสน่ห์งานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม”, โซน 3 Lanna expo 2023 & Lanna Soft Power เศรษฐกิจสร้างสรรค์, โซน 4 Health & Wellness, โซน 5 นิทรรศการผลงานการขับเคลื่อนล้านนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจฐาน BCG “MHESI Innovation Fair for BCG Creative Lanna”, โซน 6 ศิลปวัฒนธรรมล้านนา, โซน 7 Food Truck และ ตลาดประชารัฐ, โซน 8 BCG Sustainable Tourism & Green Route และ โซน 9 – 10 หอการค้าแฟร์ 2566

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →