ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ (Chiang Mai Smart City) เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะ จึงได้มีการจัดประชุมดังกล่าวขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →