หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)"
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)” โดย บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ได้ดำเนินการวิจัยร่วมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการผลของเครื่องดื่มเสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟต่อการลดระดับไขมันในเลือดและปริมาณไขมันในตับในคนที่มีไขมันในเลือดสูง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ศรีมะเริง วรรธนะภูติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหัวหน้าโครงการ ต่อมาได้ดำเนินการขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่าย ตลอดจนนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่การขึ้นทะเบียน Novel Food (ทะเบียนอาหารและยา) นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย รุ่นที่ 2″นิลมังกร แคมเปญ” จนได้เป็นหนึ่งในตัวแทนผู้ประกอบการภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

CCA Academy

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “ตุ๊กตาชนเผ่ามูลค่าสูง”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานเฉลิมฉลองฉลองวันชาติจีน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25 …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

ต้อนรับ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ วันที่ 25 กันยายน 2566 …

Read More →