หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุม คณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมประชุม คณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social map) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อประมวลผล บูรณาการ สอบทานและแก้ไขเพิ่มเติมในโครงการเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง ร่วมกันกำกับ สนับสนุนกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดหางบประมาณในการดำเนินงาน ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดย คณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ เป็นการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติงานและเน้นย้ำให้มีการนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →