หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)"
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)” โดย บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ได้ดำเนินการวิจัยร่วมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการผลของเครื่องดื่มเสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟต่อการลดระดับไขมันในเลือดและปริมาณไขมันในตับในคนที่มีไขมันในเลือดสูง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ศรีมะเริง วรรธนะภูติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหัวหน้าโครงการ ต่อมาได้ดำเนินการขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่าย ตลอดจนนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่การขึ้นทะเบียน Novel Food (ทะเบียนอาหารและยา) นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย รุ่นที่ 2″นิลมังกร แคมเปญ” จนได้เป็นหนึ่งในตัวแทนผู้ประกอบการภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →