หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)"
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)” โดย บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ได้ดำเนินการวิจัยร่วมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการผลของเครื่องดื่มเสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟต่อการลดระดับไขมันในเลือดและปริมาณไขมันในตับในคนที่มีไขมันในเลือดสูง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ศรีมะเริง วรรธนะภูติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหัวหน้าโครงการ ต่อมาได้ดำเนินการขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่าย ตลอดจนนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่การขึ้นทะเบียน Novel Food (ทะเบียนอาหารและยา) นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย รุ่นที่ 2″นิลมังกร แคมเปญ” จนได้เป็นหนึ่งในตัวแทนผู้ประกอบการภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →