หอการค้าฯ ร่วมกิจกรรม “ส่ง สส. เชียงใหม่เข้าสภา”

วันที่ 10 มิถุนาคม 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ พร้อมด้วย นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC ร่วมกับ คณะกรรมการ YEC ร่วมกิจกรรม “ส่ง สส. เชียงใหม่เข้าสภาฯ”

ทั้งนี้ เพื่อพบปะพูดคุยในการผลักดันข้อเสนอของคนเชียงใหม่ ไม่ว่าเป็นในเรื่องของ ปัญหาฝุ่นควัน pm2.5 และสิ่งแวดล้อม การกระจายอำนาจเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว รวมถึงเรื่องของ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ระหว่างตัวแทนประชาชน และว่าที่ สส.เชียงใหม่ทั้ง 10 เขต ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →