ร่วมลงพื้นที่คัดเลือกส่งประกวดชุมชนต้นแบบคุณธรรม ยกระดับ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการ ร่วมคัดเลือกชุมชนต้นแบบคุณธรรม โดยการลงพื้นที่สำรวจชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกชุมชนต้นแบบคุณธรรม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมและเหมาะสมมากที่สุดในการเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ประกวดในระดับประเทศ

โดย ได้เดินทางไปยังชุมชนคุณธรรม ได้แก่ วัดศรีนวรัฐ อำเภอสันป่าตอง ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ ชุมชนคุณธรรมไตลื้อลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด และชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล อำเภอสันกำแพง โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีการให้ข้อเสนอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อยอดชุมชน ทั้งด้านอาหาร วัฒนธรรม รวมถึงงานหัตถกรรม เน้นย้ำการดึงจุดเด่นออกมาชูให้เป็นจุดขาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้มากขึ้น

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →