ร่วมลงพื้นที่คัดเลือกส่งประกวดชุมชนต้นแบบคุณธรรม ยกระดับ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการ ร่วมคัดเลือกชุมชนต้นแบบคุณธรรม โดยการลงพื้นที่สำรวจชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกชุมชนต้นแบบคุณธรรม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมและเหมาะสมมากที่สุดในการเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ประกวดในระดับประเทศ

โดย ได้เดินทางไปยังชุมชนคุณธรรม ได้แก่ วัดศรีนวรัฐ อำเภอสันป่าตอง ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ ชุมชนคุณธรรมไตลื้อลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด และชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล อำเภอสันกำแพง โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีการให้ข้อเสนอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อยอดชุมชน ทั้งด้านอาหาร วัฒนธรรม รวมถึงงานหัตถกรรม เน้นย้ำการดึงจุดเด่นออกมาชูให้เป็นจุดขาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้มากขึ้น

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →