ร่วมประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนความเห็นฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนความเห็นในโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ YEC หอการค้าฯ ร่วมประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนความเห็นในโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการการยกระดับชุมชนฉลาดรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยกลไกการขับเคลื่อนจากมหาลัยสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

นอกจากนี้ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ ยังเป็นแทนหอการค้าฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีเสวนา ความร่วมมือและทิศทางของการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ (ด้านการตลาด ด้านการผลิต และการขนส่งสินค้า)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →