ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองประธานกรรมการ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์,นายอาคม สุวรรณกันธา) และนายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อดำเนินการจัดทำการวิพากษ์ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566-2570 ” ระยะที่ 2 (ระดับจังหวัดเชียงใหม่) ณ ห้อง D206 ชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →