จัดทำ City Package ส่งเสริมการตลาดไมซ์และท่องเที่ยวเชียงใหม่

ทีเส็บภาคเหนือร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดทำ City Package ส่งเสริมการตลาดไมซ์และท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
 
ทีเส็บและหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิญชวนผู้ประกอบการภาคไมซ์และท่องเที่ยว นำเสนอแพ็กเกจสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล TAGTHAi หวังต่อยอดเป็น City Package ดึงนักเดินทางไมซ์และนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองในอนาคต

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง D405 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนางธีรธิดา คุวันทรารัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล TAGTHAi เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการตลาดไมซ์และท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยสินค้าและบริการในภาคท่องเที่ยวหลากหลายเข้าร่วมประชุม อาทิ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว ของฝากและของที่ระลึก บริการสปาแอนด์เวลเนส เป็นต้น

การประชุมครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการจัดทำ City Package เพื่อส่งเสริมการตลาดไมซ์และท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เพื่อมุ่งยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มทางเลือกด้านสินค้าและบริการแก่นักเดินทางไมซ์และนักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายระยะพำนักของนักเดินทางไมซ์และนักท่องเที่ยวด้วย
 
โดยนายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์ กล่าวถึงภาพรวมของการจัดประชุมและกิจกรรมไมซ์ทั่วโลกว่า มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปี 2566 เป็นต้นมา โดยจากสถิติของอุตสาหกรรมไมซ์ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) พบว่า มีจำนวนนักเดินทางไมซ์รวมทั้งหมด 11,348,371 คน เป็นนักเดินทางไมซ์ภายในประเทศ 10,974,350 คน และนักเดินทางไมซ์นานาชาติ 374,021คน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศรวมมูลค่า 49,572 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากนักเดินทางไมซ์ในประเทศ 25,016 ล้านบาท และรายได้จากนักเดินทางไมซ์นานาชาติ 24,556 ล้านบาท
 
“สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้น ในช่วงไตรมาสสองของปีงบประมาณ 2566 (มกราคม – มีนาคม 2566) มีจำนวนนักเดินทางไมซ์ในประเทศสูงสุดเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ โดยมีนักเดินทางไมซ์จำนวน 267,823 คน คิดเป็นรายได้ 828.15 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสด้านทางการตลาดในอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาให้เติบโตได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เชียงใหม่ถือเป็นเมืองยุทธศาสตร์หลักของทีเส็บภาคเหนือ เป็นไมซ์ซิตี้ที่มีความพร้อมทั้งเชิงสาระและโครงสร้าง ซึ่งมีโอกาสในการดึงดูดนักเดินทางไมซ์เพื่อสร้างรายได้มากขึ้นด้วยการทำตลาดของเมือง หรือ Destination Marketing โดยเฉพาะการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ” นายสุวัชชัย กล่าว
ด้านนายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เห็นความสำคัญของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มุ่งเน้นการนำโมเดลการตลาดดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือส่งเสริมการตลาดและการขาย ตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่อยู่เสมอ ซึ่งนอกจากแอพพลิเคชั่น Club Hor ที่ทางหอการค้าฯ ให้บริการเป็นช่องทางการตลาดแก่สมาชิกแล้ว โมเดลการจัดทำ City Pass บนแพลตฟอร์ม TAGTHAi (ทักทาย) เป็นอีกช่องทางของการนำเสนอสินค้าและบริการที่น่าจะสร้างความคุ้มค่าทั้งแก่ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการจับกลุ่มนักเดินทางไมซ์ที่ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายคุณภาพสูง
 
การประชุมครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมสินค้าและบริการของ Chiang Mai City Pass บนแพลตฟอร์มทักทายของบริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม จำกัด ขยายโอกาสแก่ผู้ประกอบการ และจัดทำ City Pass พิเศษสำหรับใช้ทำตลาดในกิจกรรมไมซ์ชื่อ “ม่วนใจ๋พาส” ต่อไป

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →