งานแถลงข่าวโครงการ“หอการค้าแฟร์ CCC Fair 2023”

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการ YEC ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ“หอการค้าแฟร์ CCC Fair 2023”ภายใต้งาน Lanna Expo 2023 ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานภาคเหนือ

ตามที่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดจัดกิจกรรมหอการค้าแฟร์ CCC Fair 2023 ภายใต้งาน Lanna Expo 2023 ในระหว่างวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการประชาสัมพันธ์สินค้า การท่องเที่ยวและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนที่สำคัญ และกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และพร้อมผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคเหนือ

โดยการจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก BCG Creative Lanna ซึ่งในปีนี้ ทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ชูแนวคิด BCG Concept : Bio-Circular-Green Concept ซึ่งถือได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นนโยบายสำคัญของภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ ในส่วนของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสมาชิก สนับสนุนและส่งเสริมการค้า การลงทุน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม งานหอการค้าแฟร์ CCC Fair 2023 ภายใต้งาน Lanna Expo 2023 ในปีนี้ ได้นำผู้ประกอบการด้านอาหาร เครื่องแต่งกาย สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร รวมไปจนถึง หน่วยงานด้านการศึกษา อาทิเช่น อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์บริการวิจัยและทดสอบทางโภชนาการ หน่วยวิจัยและนวัตกรรมทางโภชนเภสัช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ China Intelligence Center วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปจนถึงหน่วยงานจากต่างประเทศที่ได้รับเกียรติจากสถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งภายในโซนหอการค้าแฟร์จะมีไฮไลท์ภายในงานที่ดึงดูด และกระตุ้นการซื้อขาย คือ การไลฟ์สินค้าภายในงานของผู้ประกอบการ จาก Influencer ชื่อดัง เข้ามาสร้างสีสันภายในงาน เพื่อเป็นการสร้างการเข้าถึง สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ามาร่วมงาน ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าภายในงานได้เช่นเดียวกัน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →