งานพิธีสถาปนาคณะกรรมการฯ สมัยที่ 24

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 ประจำปีบริหาร พ.ศ. 2566 – 2567 โดยมีวาระการบริหารงาน 2 ปี ภายใต้การนำของ นายจุลนิตย์วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคนที่ 15 ซึ่งเป็นการทำงานในตำแหน่งต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 พร้อมกำหนดวิสัยทัศ ร่วมกัน “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน”

อีกทั้ง นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ได้มีการแถลงนโยบาย และแผนการดำเนินงานของหอการค้าให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากอดีตประธานกรรมการหอการค้าฯ ผู้บริหารระดับจากหน่วยงานราชการ กงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารระดับสูงจากภาคการศึกษา สมาชิกหอการค้าฯ และสื่อมวลชน ได้รับทราบ ณ ห้อง Khom Room ชั้น 7 โรงแรม Meliá Chiang Mai

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →