หอการค้าฯ ให้สัมภาษณ์กับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ให้สัมภาษณ์กับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ ไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอโครงการวิจัย “การส่งเสริมศักยภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่การขับเคลื่อนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ด้วยแนวคิด BCG Economy ” ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

โดย โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ ในการสนับสนุนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →