หอการค้าฯ เข้าพบ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองประธานกรรมการ (นายสมชาย ทองคำคูณ,นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ ,นายสรนันท์ เศรษฐี) นายปรกฤษฎ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ และนายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC ร่วมกับ คณะกรรมการ YEC เข้าพบ คณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ นำโดย นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโสฯ

ทั้งนี้ เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและผลัดดันนโยบายทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) และผู้ประกอบการธุรกิจรายเล็ก (Micro SMEs) การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารการเงินสำหรับ SMEs รวมถึงประเด็นความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกหอการค้าฯ รวมถึงผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมหารือแผนงานในการขับเคลื่อนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Northern Economic Corridor: NEC – Creative LANNA เป็นต้น ณ บ้านพักรับรอง 10 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →