เชิญ ร่วมงาน Exploring Thailand’s Northern Economic Corridor

โอกาสของชาวเหนือ โดยเฉพาะเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย📢ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Exploring Thailand’s Northern Economic Corridor💡“การพัฒนาระเบียงเศรฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

พบกับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ

👉 รับฟังการแนะนำโครงการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือด้วยแนวคิด BCG Economyโดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ

👉 การบรรยายหัวข้อ “ยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมฐาน BCG” (BCG Technology and Innovation for NEC Industry)โดย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

👉การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางการพัฒนาของภาคเหนือ”โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต

👉 เสวนา “การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศษฐกิจภาคเหนือ”

โดย ผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ NEC

🎊อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 📱อุตสาหกรรมดิจิทัล ✈️อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) 🍎อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

👉 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็น ในประเด็น “ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่”

⏰ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น

📍 ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

จำนวนจำกัด !!.🚩ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ – 5 มิ.ย 66🚩https://forms.gle/bJCY9ToVXBE7zobN8

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →