หอการค้าฯ ร่วมพิธีเปิด กิจกรรม Networking

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ ร่วมกับ คณะกรรมการ YEC (นายณธีวัชร์ ตาคำ,นายสาธิน เชื้อเจ็ดตน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรม Networking ของกิจกรรมย่อยที่ 2 การส่งเสริมการขยายธุรกิจผู้ประกอบการ Tech Startup ภายใต้กิจกรรมการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-out และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง” (SMEs Spin-out to Tech Startup) ในโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่ (Chiang Mai Startup Driven Economy) ณ ห้องโคม (Khom Room) ชั้น 7 โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →