หอการค้าฯ ร่วมประชุมเพื่อบูรณาการกิจกรรมภายในงาน Lanna Expo 2023

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายภานุพงศ์ ใจรักษา กรรมการ YEC ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานและบูรณาการกิจกรรมภายในงาน Lanna Expo 2023 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมการจัดงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ วัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีกำหนดการจัดงานในเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →