หอการค้าฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ และนายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566-2585 ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันของทุกภาคส่วน รวมถึงการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่จังหวัด ในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →