หอการค้าฯร่วมงาน “ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในงาน”ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566″ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ณ วัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง และเครือข่ายด้านแรงงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ และได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

โดยมีกิจกรรม อาทิ การทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของสถานประกอบกิจการเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลนานาชาติรักษาโรคมะเร็งและโรคทั่วไป ตึก 13 ชั้น 500 เตียง ที่ตั้งอยู่ภายในวัดฯ การบริจาคเงิน “แรงงานคนละ 9 บาท ช่วยกาชาด” เพื่อช่วยในกิจกรรมของกาชาดจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →