หอการค้าฯร่วมกิจกรรม Angel Investor Network in Action

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Angel Investor Network in Action 2023

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ และนายปรกฤษฎ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ ร่วมกิจกรรม Angel Investor Network in Action 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นและพัฒนาเครือข่ายนักลงทุนในระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยมีความมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายนักลงทุนที่จะมีความสำคัญอย่างมากต่อการช่วยสนับสนุนการจัดตั้ง การเติบโตของธุรกิจ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนระหว่าง วิทยากร กลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ มีการเปิดโอกาสให้ Startup พบ Angel Investor ในรูปแบบ Onsite ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุนรุ่นใหม่ สมาคม และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ VC CVC Angel มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทำความรู้จักและเชื่อมโยงเครือข่าย ณ Parc Borough City Resort จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →