ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Entrepreneurial Mindset”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 1 “3 Days Foundation People Skills for Leadership and Brand Storytelling”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Entrepreneurial Mindset” ในกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 1 “3 Days Foundation People Skills for Leadership and Brand Storytelling กิจกรรมย่อยที่ 2 การส่งเสริมการขยายธุรกิจผู้ประกอบการ Tech Startup ภายใต้กิจกรรมการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-out และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง” (SMEs Spin-out to Tech Startup) ณ โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →