โครงการ “จัดทำ City Package เพื่อส่งเสริมการตลาดไมซ์และท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่”

📣📣 กิจกรรมดี ๆ ที่ผู้ประกอบการเชียงใหม่ไม่ควรพลาด! กับโครงการ “จัดทำ City Package เพื่อส่งเสริมการตลาดไมซ์และท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และ บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 🙏

ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าจากการมีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น และยังได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ พร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ📈

เปิดรับสมัคร
📅 ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2566 📅

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
👉เป็นผู้ประกอบการที่จดกะเบียนพาณิชย์ เช่น ห้างหุ้นส่วน หรือ นิติบุคคล ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ
👉เป็นผู้ประกอบการ SME ตามนิยามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
👉ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนถึงวันที่รับสมัคร

🎯ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่
https://bit.ly/41xaVEX

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎ 053 105038
🟩@cmchamber
✉ cmchamber1977@gmail.com

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →