หอการค้าเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเนชั่น

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเนชั่น ในประเด็นเกี่ยวกับ เศรษฐกิจช่วงวันสงกรานต์ และประเด็นสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลใหม่ควรทำทันทีหลังการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาทั้งด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คอร์รัปชั่น ฯลฯ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →